„Jsme Dvě”

Dvě srdce, čtyři oči a dva rozdílné pohledy setkávající se v jedné rovině.

Jsme sestry, Jana a Lenka Němcovy. Obě nás spojuje zájem o experiment a řemeslo. Jana je absolventkou Umprum, ateliéru Sochařství a Skla. Věnuje se experimentální keramice, kresbě, grafice a designu. Lenka má za sebou několikaletá studia broušení, foukání a designu skla a nyní studuje pod vedením Ronyho Plesla v ateliéru Skla na Umprum.