Kontemplativní objekt „Tíha”. Používáme papír jako sochařskou formu a vytváříme z něj objekty popírající očekávané kontexty. V instalaci „Tíha” byl vystaven geometricky ostře profilovaný černý objekt, který byl zavěšen do výše, tak aby umocnil pocit hmotnosti. Stal se tak polemikou nad naším vnímáním světa v naučených kontextech. Snažíme se oprostit se od běžně vnímaných souvislostí a dívat se na materiál jako nástroj, využíváme archetypů ke komunikaci s divákem stejně jako se sebou samými.
materiál: papír, rozměry: 110 x 90 x 50 cm

Tíha